Institutionen för kemi - BMC

Besöksadress: Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress: Box 576, 75123 Uppsala

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster: