Administrationen vid Institutionen för kemi - BMC

Johanna JohanssonJohanna Johansson 

Administrativ chef

Telefon: 018-471 3800


Hanna OskarssonHanna Oskarsson 

HR-generalist (tjänstledig) 

Telefon: 018-471 3817


Annette Berger 

HR-generalist 

Telefon: 018-471 3817


Eva OhlssonEva Ohlsson

Administratör

Telefon: 018-471 3670


Gabriella Dobos 

Administrativ assistent

Telefon: 018-471 5214


Kevok Bozarslan 

Ekonom

Telefon: 018-471 5996


Linda Jacobsson 

Ekonom

Telefon: 018-471 5215


Ulrika RydbergUlrika Rydberg 

Studieadministratör

Telefon: 018-471 3711


Helena Morales Johansson 

Studievägledare

Telefon: 018-471 3792