Forskargrupper inom Organisk kemi

Adolf GogollAdolf Gogoll

Funktionella molekylära enheter - Organisk syntes av funktionella enheter: Supramolekylära värd-gäst-system, photoswitchbara peptidomimetika, och monomerer för elektriskt ledande redoxpolymerer. Våra viktigaste verktyg är metallorganisk syntes, peptidsyntes, och NMR-spektroskopi.

Christine DyragerChristine Dyrager

Hypoxi, en måltavla för cancerterapi och diagnos - Organisk syntes av luminiscenta heterocykliska föreningar, målspecifika avbildningsderivat och hypoxiaktiverade prodroger.

Helena GrennbergHelena Grennberg

Grafen ur ett molekylärt perspektiv Rening, derivatisering och utvärderingar av fullerener och kolnanorör; syntes och kemisk funktionalisering av grafen. Färgämnen för elektronöverföringsstudier, solceller och molekylära elektronikapplikationer. Supra-molekylär och metallorganisk kemi.

Jan KihlbergJan Kihlberg

Kemiska verktyg för forskning och läkemedelsutveckling utanför den traditionella läkemedelsrymden Kemiska prober för svåra målproteiner och studier av komplexa sjukdomar.

Lukasz PilarskiLukasz Pilarski

Syntetisk metodik, katalys och grön kemi - Gruppen bedriver utveckling av snabbare, miljövänligare och mer ekonomiska organiska transformationer baserade på övergångsmetallkatalys, särskilt genom CH-aktivering.

Máté ErdélyiMáté Erdélyi

Halogenbindning, NMR-metodutveckling, antibiotikaresistens och naturproduktskemi Halogen-bindningar, naturliga produkter från plantor i östra Afrika, paramagnetisk ligand tagging teknologi och utveckling av metallo-beta-lactamase hämmare.

Roland LindhRoland Lindh

Kvantkemi - Elektronstruktur-, dynamikberäkningar och utveckling av modeller för dessa är viktiga forskningsprojekt. Aktuella tillämpningar är simulering av egenskaper hos kemiluminiscenta molekyler, fotokemi, samt tolkning av spektra. Forskningen fokuserar på multikonfigurationella metoder och dess nya metoder implementeras främst i datorprogrammet OpenMolcas.

Senast uppdaterad: 2021-05-21