EXAMENSARBETEN I ANALYTISK KEMI

Om du är intresserad av att göra ett exjobb inom analytisk kemi, kontakta Marit Andersson

Student med pipett i labb.

EACH - EXCELLENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY

EACH, Excellence in Analytical Chemistry är ett Erasmus mundus program som ges av fyra universitet: University of Tartu i Estland, University Claude Bernard Lyon i Frankrike, Åbo Akademi University i Finland och Uppsala universitet. Utbildningen har fått erkännande som joint master degree program av EU. Första året läser alla studenter i Tartu. Andra året studerar du vid något av de andra universiteten, beroende på vilken del av den analytiska kemin du vill specialisera dig på. Mer information och ansökan hittar du på www.analyticalchemistry.eu