Samarbetscentrum för ME/CFS-forskning

Jonas Bergquist i labbet.Vi är stolta över att kunna meddela att Open Medicine Foundation har finansierat etableringen av ett tredje samarbetscentrum för ME/CFS-forskning här vid Uppsala universitet.

Det nya Uppsalacentrumet kommer att ledas av Jonas Bergquist, MD, PhD, ledamot i OMFs vetenskapliga råd. Han kommer att arbeta tillsammans med samarbetscentrumen på Stanford, som leds av Ronald W. Davis, PhD, och det på Massachusetts General Hospital och Harvard Affiliated Hospitals, som leds av Ronald G. Tompkins, MD, ScD, och Wenzhong Xiao, PhD på Harvard University.

Jonas Bergquist berättar om forskningsläget i TV4. (Klippet visas i tv4 play.)

Jonas medverkar i ett avsnitt om ME/CFS i Sofias Änglar på Kanal 5. (Klippet visas i D-play.)

Tidningen Vårdfokus har intervjuat Jonas om ME-forskning.

Vår forskning

Uppsala samarbetscentrum kommer att fokusera på en molekylär diagnos av ME/CFS med målet att utveckla evidensbaserade stategier för behandling. Här i Uppsala görs betydande ansträngningar att analysera ryggvätskan som en unik källa till neurokemiska biomarkörer för ME/CFS. Vi kommer att använda högupplöst masspektrometri för extremt känslig detektion av endogena biomolekyler.

Denna unika teknologi, kombinerad med utvecklingen av kliniskt relevant screening och målinriktade metoder för provtagning, kommer att visa på tidigare otillgängliga insikter angående patofysiologin vid ME/CFS.

Läs mer om ME/CFS-forskning på Open Medicine Foundation's (OMF) hemsida.

Senaste nyheterna om ME/CFS

Bild från Bergquist lab.