Provrör

Kemi på BMC

I vår forskning försöker vi förstå kemin bakom livets mysterier. Ökad kunskap om hur biologiska system fungerar och påverkas av olika kemiska ämnen gör att vi kan förstå orsaken bakom sjukdomar och hitta metoder för att diagnosticera och behandla dem. För att förbättra människors hälsa och miljö. 

Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi - BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi, biokemi och organisk kemi vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Institutionen är geografiskt belägen vid Biomedicinskt Centrum (BMC), ett campus för vetenskaplig forskning och utbildning i biologi, kemi, medicin och farmaci. Närheten till andra campus, universitetssjukhuset, flera forskningsföretagsområden och UU-innovation ger en enastående miljö för forskning och utbildning, samt stöd för kommersialisering och externa samarbeten. Forskare vid institutionen för kemi - BMC samarbetar aktivt med personer inom många andra ämnen, företag och organisationer i Sverige och internationellt. De fungerar som expertrådgivare och forskningspartner, och kan ge tillgång till forskningsinfrastruktur.

Institutionen för kemi - BMC erbjuder, tillsammans med institutionen för kemi - Ångström, en av Sveriges bästa utbildningar inom kemi. Tillsammans är vi ansvariga för kandidat- och masterprogrammen i kemi vid Uppsala universitet. Institutionerna är också ansvariga för civilingenjörsutbildningen i kemiteknik, då även tillsammans med institutioner inom Farmaceutiska fakulteten. Vi tillhandahåller även kurser och delar av kurser till andra utbildningsprogram, både inom och utanför fakulteten. Alla utbildningsprogram kännetecknas av ett brett kursutbud på alla nivåer, stark forskningsanknytning, en stor andel labbundervisning. Lärarna är mycket kompetenta, engagerade och använder moderna pedagogiska metoder.

Forskarutbildningar erbjuds i biokemi och kemi utan specialisering och med specialisering inom analytisk kemi och organisk kemi.

Institutionen attraherar många mycket motiverade studenter, lärare, professorer och forskare from hela världen. De bidrar alla till en mycket god och stimulerande akademisk miljö. 

Senast uppdaterad: 2021-09-29