Institutionen för kemi - Ångström

prefekt-ang@kemi.uu.se; studierektor-ang@kemi.uu.se; registrator-angstrom@kemi.uu.se; info-ang@kemi.uu.se;

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 20 Uppsala
Postadress: Box 523, 751 20 Uppsala
Telefonnummer: 018-471 6842
Fax: 018-471 6844
E-post: info-ang@kemi.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Forskningsledare :

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

IT-ansvarig:

Webmaster:

Senast uppdaterad: 2021-04-26