Disputation: "Effects of gangliosides and PEG-lipids on the structure, properties and interactions of lipid self-assemblies"

Philipp Grad försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Effects of gangliosides and PEG-lipids on the structure, properties and interactions of lipid self-assemblies" inom ämnet kemi med inriktning mot fysikalisk kemi.

Opponent: Prof. Marité Cárdenas, Malmö universitet

Handledare: Prof. Katarina Edwards, Fysikalisk kemi, Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala universitet