Disputation: "Using molecular dynamics simulations to explore critical property relationships in polymer electrolytes"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen (Lägerhyddsvägen 1, Uppsala)
  • Doktorand: Harish Gudla
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Daniel Brandell
  • Telefon: 073-943 59 32
  • Disputation

Haris Gudla försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Using molecular dynamics simulations to explore critical property relationships in polymer electrolytes" inom ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Opponent: Prof. Andreas Heuer, University of Münster, Tyskland

Handledare: Prof. Daniel Brandell, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi, Uppsala universitet