Om Kemi - Ångström

Om Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning i molekylär biomimetik, fysikalisk kemi, oorganisk kemi, syntetisk molekylkemi, strukturkemi och polymerkemi.

Tillsammans med Institutionen för kemi – BMC erbjuder vi en av Sveriges bästa utbildningar inom kemi. Vi är tillsammans ansvariga för kandidatprogrammet och masterprogrammet i kemi vid Uppsala universitet. Den kemiska sektionen är också ansvarig för civilingenjörsutbildningen i kemiteknik, tillsammans med institutioner inom Farmaceutiska fakulteten.