Examensarbete i teoretisk kemi

Är du intresserad av att förstå kemi från grunden? Hos oss finns det möjligheter att göra examensarbete på både kandidat eller masternivå. Kontakta någon av oss på teoretisk kemi eller kolla närmare på vår forskning för att få inspiration:

Kvantmolekyldynamik (Hans Karlsson), Utveckling och användning av vågfunktionsmetoder (Roland Lindh), Katalys med övergångsmetaller (Marcus Lundberg), Radikalreaktioner (Nessima Salhi).

Inspirationsföreläsning i teoretisk kemi

“Teoretisk beräkningskemi: Det ultimata sättet att förstå och simulera kemiska processer”

En föreläsning med Prof. Roland Lindh.