Våra forskningsområden

Inom teoretisk kemi utförs forskning inom en mängd olika områden, från biologiska system till kvantdynamik och kvantinformation.

Forskningsområden inom teoretisk kemi

Molekylär kvantdynamik

Molekylär kvantdynamik 

Modellering av kemiska reaktioner genom att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen för både elektroner och kärnor. 
Forskningsledare: Hans Karlsson 

Modell av enzym

Katalys med övergångsmetaller 

Modellering av röntgenspektra och reaktionsmekanismer för enzymer och biomimetiska system. 
Forskningsledare: Marcus Lundberg 

Bild av röntgenspektra

Consortium for theoretical x-ray science 

I det här projektet utvecklar vi metoder för att tolka röntgenspektra på system med övergångsmetaller. Särskilt fokus läggs på att tolka experimentella metoder som kan användas för att studera enzymer och katalysatorer i lösning.