Våra forskningsområden

Inom teoretisk kemi utförs forskning inom en mängd olika områden, från biologiska system till kvantdynamik och kvantinformation.

Forskningsområden inom teoretisk kemi

Molekylär kvantdynamik

Molekylär kvantdynamik 

Modellering av kemiska reaktioner genom att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen för både elektroner och kärnor. 

Forskningsledare: Hans Karlsson