Modell av en proteinbana.

Teoretisk kemi

Vid forskningsprogrammet i teoretisk kemi applicerar vi fysikens lagar för att bättre förstå kemin. Vi studerar molekylers uppbyggnad och egenskaper genom avancerade datorsimuleringar vilka ofta utförs på superdatorer.

Läs mer om vårt forskningsprogram.

Forskningsområden inom teoretisk kemi

Molekylär kvantdynamik

Molekylär kvantdynamik 

Modellering av kemiska reaktioner genom att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen för både elektroner och kärnor. 
Forskningsledare: Hans Karlsson 

Modell av enzym

Katalys med övergångsmetaller 

Modellering av röntgenspektra och reaktionsmekanismer för enzymer och biomimetiska system. 
Forskningsledare: Marcus Lundberg 

Bild av röntgenspektra

Consortium for theoretical x-ray science 

I det här projektet utvecklar vi metoder för att tolka röntgenspektra på system med övergångsmetaller. Särskilt fokus läggs på att tolka experimentella metoder som kan användas för att studera enzymer och katalysatorer i lösning.