Modell av en proteinbana.

Teoretisk kemi

Vid forskningsprogrammet i teoretisk kemi applicerar vi fysikens lagar för att bättre förstå kemin. Vi studerar molekylers uppbyggnad och egenskaper genom avancerade datorsimuleringar vilka ofta utförs på superdatorer.

Läs mer om vårt forskningsprogram.

Forskningsområden inom teoretisk kemi

Molekylär kvantdynamik

Molekylär kvantdynamik 

Modellering av kemiska reaktioner genom att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen för både elektroner och kärnor. 

Forskningsledare: Hans Karlsson