Gruppbild på forskarna i programmet Syntetisk molekylkemi.

Syntetisk molekylkemi

Syntetisk molekylkemi

Inom vårt program bedrivs forskning på syntetisk molekylkemi kring huvudgruppämnen och bio-oorganisk kemi.

  • Bio-oorganisk kemi

Inom bio-oorganisk kemi undersöker man oorganiska föreningar som kopierar funktion eller struktur av aktiva center i biologiska system: t.ex. för energiomvandling eller förståelse av biologiska processer. 

  • Katalys inom artificiell fotosyntes

Kemisk, elektrokemisk och fotokemisk spjälkning av vatten och koldioxidreduktion för att producera alternativa bränslen, t.ex. vätgas eller alkoholer.

  • Huvudgrupp kemi

Olika aspekter av molekylära huvudgruppföreningar. Användning i homogen katalys, (kors-) konjugerade opto-elektroniska material etc.