Strukturkemi

Besöksadress: Lägerhyddsvägen 1,
Postadress: Box 538, 751 21 Uppsala
Telefonnummer: 018-471 3733, 018-471 3718, 018-471 3720, 018-471 3433
Fax: 018-513548
E-post: info-ang@kemi.uu.se

Programprofessor:

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.