Habtom Desta Asfaw ska försvara sin doktorsavhandling

2017-02-21

Habtom Desta Asfaw ska försvara sin doktorsavhandling fredagen den 3 mars klockan 9.15 i Polhemsalen. Titeln på avhandlingen är: Multifunctional Carbon Foams by Emulsion Templating: Synthesis, Microstructure, and 3D Li-ion Microbatteries och opponenten kommer vara Prof John R. Owen från Southhamptons universitet, UK. Habtom kommer också att ge en seminar inför sitt försvarande måndagen den 20 februari.

Fler nyheter