Organic Battery Days

2016-12-05

“Organic Battery Days” är den första europeiska konferensen ägnad åt elektrokemisk energilagring baserad på organiska elektrodmaterial.

“Organic Battery Days” är den första europeiska konferensen ägnad åt elektrokemisk energilagring baserad på organiska elektrodmaterial. Mötet kommer att diskutera design, preparation och elektrokemisk prestanda inom denna snabbt expanderande familj elektrodmaterial, baserade på både faradiska och pseudo-kapacitiva processer. Konferensen strävar efter att förbättra kommunikation och samarbete mellan olika forskningsinstitutioner, akademin och företag verksamma inom fältet. Det kommer erbjudas nya möjligheter för forskare att dela framgångsrika erfarenheter och diskutera framtida utveckling.

Mötet samorganiseras mellan Uppsala Universitet (Sverige) och de två franska universitetet Université Nantes IMN samt Université Picardie Jules Verne-LG2A (France), och äger rum över två hela dagar – 8-9 juni 2017 – på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Både muntliga presentationer och bidrag i form av posters är välkomna.

https://orgabattdays-17.sciencesconf.org/

Fler nyheter