Strukturkemi

Vår forskning inom strukturkemi

Kemisk struktur och dynamik, egenskaper och mekanismer, på atom- och molekylär nivå av material är kärnan för forskningen inom strukturkemi-programmet - både i grundläggande och tillämpade projekt.

Vår verktygslåda består av både experimentella metoder (röntgen- och neutrondiffraktion, vibrerande spektroskopi, fotoelektronspektroskopi etc.) och beräkningsmetoder (DFT, MD, multiscale modellering) med ett aktuellt fokus på storskaliga anläggningar och metodutveckling för att förstå relationer mellan atomnivåstruktur och materialprestanda.

En stor del av vår forskning är för närvarande inriktad på avancerade material för elektrokemiska energilagringssystem, särskilt olika typer av - både organiska och oorganiska - kemikalier för uppladdningsbara batterier på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.

Läs mer om våra forskningsområden här (OBS, endast engelska)