Examensarbete

Om du är intresserad av att göra ett examensarbete inom programmet, kontakta forskningsledaren för det forskningsområde/projekt som intresserar dig! 

Inspirationsföreläsning i polymerkemi

“Hard bone from soft gels; regenerating tissue using polymers”

En föreläsning med Tim Bowden.