Polymerkemi

Nya polymera biomaterial designas för att utlösa en specifik biologisk respons med målet att lösa kliniskt relevanta frågor. Speciellt fokus riktas mot vävnadsregenerering och läkemedelsfrisättning där nya material syntetiseras och utvärderas in vitro och in vivo.

Forskargrupper inom polymerkemi

Oommen Vargheses forskargrupp
Vår forskning fokuserar på att förverkliga den transformerande kraften i kemi i gränssnittet mellan cell- och molekylärbiologi och medicin. Vi strävar efter att utveckla protein- och genbaserad medicin och utforska Life Science kvantitativa förståelse med hjälp av kemiska principer.Tim Melander Bowdens forskargrupp
My research focuses on synthetic strategies and materials characterization of functional polymers; material that combine macromolecular properties with the properties of smaller molecules.

Jöns Hilborns forskargrupp
Sidan kommer snart. Läs Jöns forskningsprofil tills vidare.