Om forskningsprogrammet i oorganisk kemi

Forskningsprogrammet i oorganisk kemi är en del av Institutionen för kemi - Ångström.

Programansvarig professor: Ulf Jansson

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Postadress:
Box 538, 751 21 Uppsala
Fax:
018-513548

Vi har våra lokaler i den norra delen av Ångströmlaboratoriet, med kontor i hus 2 (plan 3 och 4) och 3 (plan 4), och laboratorier i hus 3.

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.