Om oss på oorganisk kemi

Forskningsprogrammet i oorganisk kemi är en del av Institutionen för kemi - Ångström. Programasvarig professor är Ulf Jansson

Vår forskning fokuserar på syntes och karakterisering av nya oorganiska material. 

Om du vill komma i kontakt med forskningsprogrammet så hittar du våra allmäna kontaktuppgifter på vår kontaktsida

Forskningsledare inom Oorganisk kemi

Ulf Jansson

Min forskning är inriktad på syntes och karakterisering av tunnfilmsmaterial för olika tillämpningar. Jag arbetar framförallt med kolbaserade föreningar som karbider och grafen, men även borider och oxider. En viktig del av forskningen är att designa multifunktionella material med en skräddarsydd mikrostruktur. Exempel är nanokompositer, amorfa skikt samt multilagerstrukturer med en unik kombination av mekaniska, tribologiska och elektriska egenskaper. 

Mina kontaktuppgifter.

Ulf Jansson

Erik Lewin

Erik Lewin

Min forskning fokuserar på grundläggande strukur-egenskaps-korrelationer i nya oorganiska material, med målet att förstå hur material kan designas från atomär skuala och uppåt för att kontrollera materialets egenskaper. Min experimentellla expertis ligger främst i tunnfilmssyntes med sputter-deponering, röntgendiffraktion, och fotoelektronspektroskopi. Större delen av min forskning är kopplad till tunnfilmsmaterial, särskilt sk multikomponent eller högentropimaterial som legeringar, nitrider och karbider. Punlikationslista och citeringar hittas på Google Scholar profile - Qowwj-MAAAAJ

Jag är även föreståndare för  AM@Å - Initiativet för additiv tillverkning vid Ångströmlaboratoriet, och är starkt involverad i undervisningen i materialkemi och -analys vid Uppsala universitet.

Mina kontaktuppgifter.

Rebecka Lindblad

Jag använder synktrotronljusbaserade elektronspektroskopier såsom fotoelektronspektroskopi (XPS, PES, HAXPES) och röntgenabsorptionsspektroskopi (NEXAFS, XANES, EXAFS) för materialanalys. Jag studerar de olika material som produceras inom forskningsprogrammet för oorganisk kemi, såsom legeringar, nitrider, karbider, oxider och multikomponentmaterial. Jag är speciellt intresserad av att följa förändringar i materialen under till exempel uppvärmning eller under en korrosionsprocess. 

Mina kontaktuppgifter

Rebecka Lindblad

Leif Nyholm

Leif Nyholm

Jag arbetar med elektrokemi och elektrokemiska metoder och fokuserar främst på grundläggande forskning om litiumbaserade batterier, korrosion, cellulosabaserade superkondensatorer och batterier samt elektrokemisk tillverkning av nanostrukturerade batterimaterial. 

Mina kontaktuppgifter.

Maria Paschalidou

De vetenskapliga intressena inkluderar korrosionsprestanda hos flerkomponentlegeringar med hjälp av en rad elektrokemiska metoder. Forskningen fokuserar på utvärderingen av korrosionsmotståndet hos olika korrosionsbeständiga flerkomponentbeläggningar och deras elektrokemiska karakterisering avsedd för användning i PEM-bränsleceller. Syftet med forskningen är att optimera sammansättningarna av dessa legeringar när det gäller korrosion.

Material av intresse: legeringar med hög entropi, kompositioner av rostfritt stål, metallglas

Mina kontaktuppgifter.

Martin Sahlberg

Martin Sahlberg

Min forskning är inriktad på syntes och karaktärisering av nya bulkmaterial för energilagring och energiöverföring, som jag särskilt studerar med olika diffraktionstekniker, men också med absorptions-/desorptionsmätningar samt med elektrokemiska metoder. De viktigaste tillämpningarna finns inom vätgassamhället (produktion, kompression och lagring) samt magnetiska material. 

Mina kontaktuppgifter.

Gunnar Westin

Min forskning är inriktad på utveckling av nya lösningskemiska processer till strukturellt och sammansättningsmässigt komplexa material. De kan vara i nano-partikel, tunnfilms, beläggnings, svamp eller kompakt form och bestå av metaller, oxider, karbider eller nitrider. Lösningskemiska processer startar från molekyler i lösning som fås att bilda fasta, trögflytande eller gel-lika material, vilka i sin tur värmebehandlas för ett erhålla avancerade material med intressanta egenskaper. En stor del av forskningen går således ut på att i detalj studera de processer som tar designade molekyler till önskade fasta material. Forskningen är både grundläggande och industriellt inriktad för att ta fram nya material och processer åt svensk industri.

Mina kontaktuppgifter.

Gunnar Westin
Senast uppdaterad: 2021-05-28