Material för energitillämpningar

Inom oorganisk kemi forskningsprogrammet finns många aktiva forskningsprojekt inriktade mot material som används i konventionella energiapplikationer samt material och materialkombinationer för eventuella framtida energisystem. I båda dessa områden är kontroll och grundläggande förståelse för kemi är av största betydelse för utformningen av nya energirelaterade material. Forskningen utgår från högprecisionssyntes från sol-geltekniker och nanostruktureringstekniker till atomlagersdeponering (ALD) och kombinatorisk sputtring. State-of-the art karakterisering från egen utrustning samt synkrotronanläggningar och teoretisk modellering utnyttjas.

Mer information på engelska