Elektrokemi och korrosion

Denna forskning innefattar grundläggande elektrokemi och utveckling av material och elektrokemiska metoder som kan användas i t.ex. Li-jonbatterier, superkondensatorer, bränsleceller och mikro- och nanosensorer. Elektrokemiska tekniker används för att tillverka material och för att studera olika materials elektrokemiska egenskaper (inklusive deras korrosionsresistanser). Många av materialen studeras i Li-jonbatterier och pappersbaserade energilagringssystem för att erhålla en djupare förståelse av de elektrokemiska egenskaperna hos materialen och energilagringssystemen som helhet. Mycket av det senare arbetet äger rum i nära samarbete med forskningsprogrammet ”Strukturkemi” (som en del i Ångström Advanced Battery Center, ÅABC), respektive forskningsprogrammet ”Nanoteknologi och funktionella material”.

Elektrodeponering och elektrokemiska studier av material för Li-jonbatterier

I detta projekt utvecklas elektrokemiska metoder för tillverkningen av nanostrukturerade elektrodmaterial och för att studera material i Li-jonbatterier. Arbetet innefattar t.ex. elektrodeponering av tredimensionella strömtilledare som sedan kläs med skikt av anod eller katodmaterial med hjälp av elektrokemiska metoder. 

Aktiva inom projektet:
Leif Nyholm, Wei Wei, Zhaohui Wang, David Rehnlund, Solveig Böhme, Charlotte Ihrfors, Ruijun Pan, Habtom Desta Asfaw

Pappersbaserade energilagringssystem

I detta projekt utvecklar vi kompositer baserade på cellulosa från grönalgen ”Grönslick” och den elektriskt ledande polymeren polypyrrol. Kompositmaterialet som har en stor aktiv yta kan användas som elektroder i billiga, flexibla och miljövänliga pappersbaserade energilagringssystem. 

Aktiva inom projektet:
Leif Nyholm, Zhaohui Wang, Petter Tammela

Korrosion

Korrosionsresistanserna för nya material studeras och nya elektrokemiska testmetoder utvecklas för att underlätta denna typ av mätningar. Detta arbete innefattar t.ex. utvärderingar av korrosionsresistansen för olika beläggningar på olika rostfria stål. Korrosionsreaktioner används också för att framställa nanostrukturer innehållande nanotuber av metalloxider.

Aktiva inom projektet:
Leif Nyholm, Ulf Jansson, Kristian Nygren, Wei Wei, Charlotte Ihrfors