Oorganisk kemi

Forskningen i oorganisk kemi är fokuserad mot att utveckla nya metoder för att syntetisera funktionella material och att studera sambandet mellan struktur och egenskaper.

Kontaktinformation

Forskningsområden inom oorganisk kemi

Inom forskningsprogrammet oorganisk kemi använder vi ett antal olika tekniker för syntes av bulka material, tunnfilmsstrukturer och nanostrukturerade material. Exempel på tekniker är sintring, sol-gelsyntes, magnetronsputtring, CVD (chemical vapour deposition) och ALD (atomic layer deposition). Vår forskning kan delas in i följande områden:

Mer information 

Filmyta i närbild.

Röntgenlaboratoriet

Detalj av röntgenapparat.

Inom forskningsprogrammet oorganisk kemi finns Sveriges mest välutrustade röntgenlaboratorium för pulver- och tunnfilmsdiffraktion. Pulverdiffraktion används för fasanalys och strukturbestämning, utrustning finns även för in-situ mätningar vid hög och låg temperatur.

Mer information

Senast uppdaterad: 2021-02-10