Examensarbete

Om du är intresserad av att genomföra examensarbete inom molekylär biomimetik, kontakta forskningsledaren för det forskningsområde/projekt som intresserar dig!