Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi

Välkommen till gruppen för biofysikalisk och bio-oorganisk kemi! Vår grundläggande forskning om naturlig fotosyntes har inspirerat och väglett forskningen inom artificiell fotosyntes sedan många år tillbaka.
Vårt signum är den mångåriga integreringen av forskning på både konstgjorda och naturliga fotosyntetiska system, vilket har visat sig vara en mycket fruktbar kombination.

Inom projektet studerar vi hur den naturliga fotosyntesen fungerar, särskilt mekanismen för vattenoxidation i Fotosystem II. Vi använder också vår kunskap om Fotosystem II när vi utvecklar artificiell fotosyntes. Biokemiska, biofysiska och molekylärbiologiska tekniker används för att studera redox-komponenter i Fotosystem II. Vår specialitet är avancerade spektroskopiska tekniker för att karakterisera dessa system, som till exempel optisk spektroskopi, fluorescensspektroskopi och EPR (Elctron Paramagnetic Resonance).

Forskargrupper inom biofysikalisk och bio-oorganisk kemi

Gustav Berggrens grupp

Bio-oorganisk kemi och biofysik, och täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till metalloproteiner och deras kofaktorer.

Mun Hon Cheahs grupp 

(Har f.n. ingen gruppsida.)

Felix Hos grupp 

(Har f.n. ingen gruppsida.)

Marcus Lundbergs grupp

Modellering av röntgenspektra och reaktionsmekanismer för enzymer och biomimetiska system. 

Ann Magnusons grupp

Vi studerar elektronöverföring i heterocystbildande cyanobakterier, med särskilt fokus på fotosyntesproteiner och hydrogenaser.

Fikret Mamedovs grupp

Vi fokuserar på att studera fotosyntetiska ljusreaktioner, särskilt vattenoxidationen och protonkopplad elektronöverföring i fotosystem II.

Johannes Messingers grupp

Forskningen i Messingers grupp koncentrerar sig på mekanismen för vattenoxidation i fotosyntes och artificiella system. (Har f.n. ingen gruppsida.) 

Alina Sekretarevas grupp

(Har f.n. ingen gruppsida.)