Ett bildspel av olika kemiska modellstrukturer.

Molekylär Biomimetik

Vår forskning inom Molekylär biomimetik

Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi

Vår grundläggande forskning om naturlig fotosyntes har inspirerat och väglett forskningen inom artificiell fotosyntes sedan många år tillbaka. Vårt signum är den mångåriga integreringen av forskning på både konstgjorda och naturliga fotosyntetiska system, vilket har visat sig vara en mycket fruktbar kombination.

Mikrobiell kemi

Forskning i mikrobiell kemi är av grundläggande vetenskaplig karaktär i gränslandet mellan kemi, cell- och molekylärbiologi och genetik. Visionen är att använda en kombination av avancerad genteknik och syntetisk biologi för att utveckla och analysera fotosyntetiserande mikroorganismer för användning i framtida bioteknologiska applikationer. För närvarande siktar det största forskningsområdet på att utveckla cyanobakterier som omvandlar solenergi till en energibärare.

Senast uppdaterad: 2021-08-16