Marina Freitag Group

Fotovoltaik har löftet att göra våra byggnader "smarta" och våra bärbara enheter "oberoende", om effektiva energikällor kan utvecklas för att använda utomhus och inomhusmiljöer. Ett mycket lovande alternativ till klassiska, oorganiska p-n-junction-solceller ligger i konceptet att använda ett molekylärt system, ett samband med en sensibiliserare på en metalloxidhalvledare, en hybrid solcell.

Vår forskning är inriktad på syntes, karakterisering och förståelse av funktionella, redoxaktiva och laddningstransportmaterial inom koordineringskemi och hybrid solteknologi.

Våra forskningsprojekt

  • Koordineringskomplex som redoxmediatorer
  • Koordineringskomplexr som solida håltransportmaterial