Tians forskargrupp: Molekylära enheter för artificiell fotosyntes

En molekylär enheten för fotosyntes

Molekylärsensibiliserade mesoporösa elektroder används för att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier.

Att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier är en viktig strategi för att utnyttja solenergin. Molekylära enheter med fotosensibilisator och/eller katalysatordekorerade halvledare, som fotoelektroder, kan användas för att utföra sådan solenergiomvandling. Vår grupps forskning fokuserar främst på förberedelser, utveckling och studier av nya fotoelektroder. Forskningsprojekten i vår grupp innefattar:

1. 3D Organiska Polymer Nano-Fotokatalytiskt 

2. Vattenspjäkning/CO2-reduktionsenheter

3. Solida p-typ mesoporösa halvledarsolceller

4. Halvledare Gränssnitt

Följ oss på Twitter @tian_lab

Financial Support

Our projects have been supported by:

Top ranked research and education - Uppsala University, Sweden

                   J. Gust. Richert stiftelse

                   Carl Tryggers Stiftelse

       Wenner-Gren Foundation