Publikationer av Göran Rämme

Jag har publicerat följande böcker om experiment med såpfilmer och såpbubblor:


Soap bubbles in art and education 

Textbook: Soup bubbles in art and education

Publicerad av Science Culture Technology Publishing, Singapore, 1998.

ISBN 981-04-0648-7

Det första kapitlet i denna bok handlar om mångsidig användning av såpfilmer och såpbubblor i undervisning i naturvetenskap på alla utbildningsnivåer.
 


Experiments with soap bubbles and soap films

Textbook: Experiments with soap bubbles and soap filmsTryckt av Kopieringshörnan AB, Uppsala, 2006

ISBN 91-631-6999-1

Denna bok från 2006 innehåller en mer utförlig beskrivning av experiment på samma sätt som i den första boken. 


Publikationer (med länk till DiVA)

 • Lekholm, Ville; Rämme, Göran; Thornell, Greger

  Seeing the invisible with schlieren imaging

  Ingår i Physics Education, s. 294-297, 2011.

  Open access
 • Rämme, Göran

  Experiments with soap bubbles and soap films

  2006.

 • Rämme, Göran

  A method to determine the average lifetime of soap bubbles

  Ingår i Physics update, s. 3-8, 2001.

 • Rämme, Göran

  Soap Bubbles in Art and Education

  Science Culture Technology Publishing, Singapore, 1998.

 • Fisher, M.; Rämme, Göran; Claesson, Stig; Szwarc, M.

  Collapse of e(-), Na+ pairs into sodium atoms and the reactions of solvated electrons and of e(-), Na+ pairs

  Ingår i Chemical Physics Letters, s. 309-312, 1971.

 • Fisher, M.; Rämme, Göran; Claesson, Stig; Szwarc, M.

  Kinetics of electron-transfer B-radical anion + pi -> B + pi(radical anion) and B-radical anion, Na+ + pi -> B + pi(radical anion), Na+ in tetrahydrofuran

  Ingår i Chemical Physics Letters, s. 306-308, 1971.