Gerrit Boschloo Group

Färgämnessentiserade solceller i form av ett antal olikfärgade glasbitar i en petriskål.

Molekylära solceller (Grätzelsolceller)

Gerrit Boschloos grupp forskar på nanostrukturerade elektroder som molekylärt ytmodifieras för olika opto-elektroniska tillämpningar, med fokus på forskning och utveckling av molekylära solceller (Grätzelsolceller). I ett forskningsområde med mer än 1000 forskningsartiklar publicerade per år har Boschloo/Hagfeldts grupp varit med från starten 1991 och gjort ett flertal pionjär-insatser - såväl fundamentalt som för material- och processutveckling. Gruppen samarbetar med ett flertal forskargrupper på Uppsala universitet över institutions- och sektionsgränser (t.ex. analytisk kemi, fotomol, materialkemi, fysik). 

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. 

Forskningsprojekt

(Information om forskningsprojekten finns f.n. endast på engelska.) 

En modell av Perovskit kristallstruktur.