Press release: Soap Film based Artificial Photosynthesis (SoFiA) - EU projekt

2019-04-12

SoFiA är ett så kallat FET OPEN 2018-projekt inom EU's Horizon 2020-program. Det leds av Leif Hammarström, professor i fysikalisk kemi här på Ångströmslaboratoriet. Uppsala universitet är ett av åtta andra deltagande institutioner från sex olika länder.

Syftet med projektet är att bygga en anordning i bänk skala som ska kunna producera hållbara solbränslen och råmaterial för kemiindustrin genom att endast använda solljus, vatten och koldioxid.

Projektet startades officiellt den första januari 2019 och ska pågå i 48 månader.

Vi kommer att lägga ut en postdoc-tjänst för "tidsupplöst laserspektroskopi" inom kort.

Läs mer: Press release SoFiA.

Aktuellt vid Fysikalisk kemi