Sök tjänst: Doktorand i Kemi med inriktning Fysikalisk kemi

2020-05-18

Det finns nu en öppen doktorandjänst inom fysikalisk kemi (stänger 1 juni). Se mer information nedan.

Inom programmet fysikalisk kemi bedriver vi grundläggande och målinriktad forskning främst kring fotokemi och kemisk dynamik, laserspektroskopi samt molekylära och mesoskopiska system för solenergiomvandling. Flera av programmets forskare utgör en del av det tvärvetenskapliga Konsortiet för artificiell fotosyntes.

Beskrivning av forskningsprojekt och arbetsuppgifter: Det aktuella doktorandprojektet är riktat mot grundläggande mekanistiska studier inom området fotoredoxkatalys, främst med tidsupplöst laserspektroskopi. Intressefokus ligger på fotoinducerad elektronöverföring och protonkopplad elektronöverföring, i både molekylära system och kombinationer av molekyl och halvledarmaterial. Forskningen kommer ske i samarbete med övriga forskargrupper inom och utanför institutionen i ett projekt finansierat av K&A Wallenbergs Stiftelse. Mer information finns på forskningsgruppens hemsida.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav: En Masterexamen eller motsvarande i kemi och/eller fysik, med inriktning mot fysikalisk kemi/kemisk fysik eller motsvarande område. Den sökande måste vara starkt motiverad för arbetsuppgiften och ha förmåga att arbeta både självständigt och som del av en grupp. Den sökande måste behärska engelska väl i tal och skrift. 

Önskvärt/meriterande: Kunskaper och erfarenhet inom fotokemi och tidsupplöst laserspektroskopi är en fördel.

Aktuellt vid Fysikalisk kemi