Seminarium: "Metal-organic frameworks", 3 dec. 2015, kl. 14:15, Prof. Joseph T. Hupp

2015-12-01

Prof. Joseph T. Hupp (Northwestern Univ.) föreläser på ämnet "metal-organic frameworks" torsdagen den 3 december,  kl. 14:15: i seminarierummet, hus 7 plan 1. 

Aktuellt vid Fysikalisk kemi