Docentföreläsning: 24 nov. 2015, kl. 16:15, Ana Morandeira

2015-11-20

"Circumventing the Shockley-Queisser Limit to Make More Efficient Solar Cells." 
En docentföreläsning av Dr. Ana Morandeira. 

Datum: 2015-11-24, kl 16:15
Plats: Ångströmlaboratoriet Rum 4004 (Lägerhyddsvägen 1)

Institutionen för kemi - Ångström inbjuder härmed alla intresserade till en docentföreläsning i ämnet kemi med inriktning mot kemisk fysik: 

Föreläsare: Dr. Ana Morandeira
Ordförande: Prof. Leif Hammarström
Docenturnämndens representant: Prof. Gunnar Johansson

Föreläsningen kommer att ges på engelska.  
Välkomna! 

Sammanfattning: What is the maximum efficiency a solar cell can achieve? Is it possible to overcome this limit? 
This lecture explains the basis for the solar conversion efficiency limit of single threshold solar cells and presents the main strategies to overcome this limit. Examples of how these strategies are incorporated in current photovoltaic research, and particularly molecular photovoltaics, are given.

Aktuellt vid Fysikalisk kemi