Hanna Ellis prisas för insatser inom samverkan

2015-11-09

Regionförbundet Uppsala län delar ut pris för bästa samverkansinsats. I år tilldelas priset Hanna Ellis vid UU och Cecilia Sundberg vid SLU. Den formella prisutdelningen sker vid regionförbundets fullmäktigesammanträde den 10 december. 

Hanna Ellis är doktorand på Fysikalisk kemi på Institutionen för kemi - Ångström och har utvecklat samverkan inom länet via flera olika plattformar; Skolceller, SciFest, Levande frågelådan samt SciCafé. Hon involverar grundskolebarn och gymnasister, men även allmänheten, inom bl.a. kemi, teknik och Hållbar utveckling.

Aktuellt vid Fysikalisk kemi