"Zombiesolceller" upptäckta som slår rekord

2015-10-07

Gerrit Boschloos forskargrupp vid Uppsala universitet har upptäckt en ”zombiesolcell” som fortsätter att generera el oväntat effektivt trots att den vätska som förmedlar laddningar mellan elektroderna torkat ut. Resultatet har nyligen presenterats i tidskriften Energy and Environmental Science. 

Läs mer på TekNats hemsida: http://teknat.uu.se/nyheter/zombiesolceller/

Aktuellt vid Fysikalisk kemi