Forskare framför en röntgenfotoelektronspektroskopi-apparat, en s.k. XPS.

Forskning

Våra forskningsprogram

Forskningen inom kemin på Ångström inkluderar bl.a. utveckling av förnyelsebara energikällor och energibärare. Forskningsområdet har en särskild position i Uppsala och omfattar solceller, artificiell fotosyntes, väteproduktion, bränsleceller, biodrivmedel från biomassa och smartare batterier. Världsledande forskningssamarbeten kartlägger strukturen hos metaller och kemiska föreningar, inklusive dem med unik katalytisk aktivitet, elektrisk konduktivitet och med förmåga att lagra energi som bidrar till framtidens hållbara energisystem.

Institutionen för kemi - Ångström är organiserad i sex forskningsprogram:

De specifika forskningsinriktningarna i de olika forskningsprogrammen har utvecklats över tid, som en följd av institutionens och programmens strategier, tillgängliga resurser och forskarnas intressen. Institutionen uppmuntrar etableringen av nya forskningsinriktningar när de passar in forskningsprogrammens strategiska mål och nödvändiga resurser finns tillgängliga.